Mi a Mazdaznan?

- A Mazdaznan egy átfogó önfejlesztő rendszer, egy tudományos életfilozófia, és egy filozófikus élettudomány, mely az ön-nevelésen alapszik, arra ösztönöz, hogy fejleszük, tökéletesítsük magunkat, és így eredményesebben tudjunk szembenézni napjaink kihívásaival, követelményeivel. Fő célja, hogy fokozatosan, egyre jobban kibontakozzanak fizikai, spirituális és intellektuális adottságaink. A Mazdaznan - szinte - az élet minden terülével foglalkozó, az egész világ számára szóló tan. - „Jó gondolat, jó szó, jó tett!“

- A Mazdaznan eredete több ezer évre nyúlik vissza - (Zarathustra / Zoroaster - "Avesta"), ám tanításait csupán a 19. század végén, illetve a 20. század elején (1890-1936) foglalta össze a nyugati világ számára Dr. O. Z. Ha'nish, felismerve, hogy a kornak egy átfogó, tudományosan megalapozott tanításra van szükség, amely nemcsak intellektuális és materiális, hanem spirituális területen is eligazítást nyújt az egyének és a társadalom számára.

Mit jelent a Mazdaznan szó?

- A Mazdaznan szó az ősi zend nyelvből származik, rövidítése az óperzsa 'Mazdayaznan' szónak, (a Mazda és znan szók összetétele: utóbbi a yaznian szó rövidítése).
Mazda - az ember legmagasabb ideálját, vagy legmagasabb gondolatát, tökéletes gondolkodásmódot jelenti; yaznian - annyit jelent, mint tisztelet, imádás, és olyan embert kell alatta érteni aki képzett vagy tudatos kötelességeit mesterien gyakorolja.
Tehát röviden: Mazda  = gondolat, znan = mester, Mazdaznan  = "Teremtő Gondolat" / "Mestergondolat" ill. a gondolat, mely mindent megmesterel, tökéletesít.

Hány Mazdaznan van a világon?

Ez egyáltalán nem lényeges kérdés, miután Mazdaznan nem törekszik arra, hogy a társadalomban befolyást szerezzen. Ezért nincs erre vonatkozó nyilvántartás sem. Legfőképpen azért, mert nem lehet meghatározni, hogy ki "Mazdaznan" és ki nem, egyébként ez a kérdés csak saját magam felé tehető fel.

Mazdaznan egy vallás?

Mazdaznan szerint a hit egy egyéni dolog. A vallás viszont bizonyos kérdésekben rögziti és előirja, hogy mit és miben kell hinni. Mazdaznan viszont tiszteli az egyén jogát a hit kérdésében (ami egyebkent is ellenőrizhetetlen és bizonyithatatlan). Éppen ezért Mazdaznan nem tart fenn semmilyen szervezetet és nem rendelkezik tagsággal sem. 

Sem Zarathusztának, sem Buddhának vagy Mohamednek nem volt célja egy új vallás létrehozása. Mindanyájan az élet törvényeit tanították, melyeket minden embernek hasznos betertania, ha méltó életet akar élni. Egy olyan életet, melyet harmónia és béke hat át.

Miért nem szekta a Mazdaznan?

Mazdaznan nem szekta, amely követöket vagy tagokat kiván megnyerni magának. Nyitott minden ember számára. Nem kíván senkit meggyözni. Mazdaznan nem szekta, mert nem tártozik egyetlen nagy vagy kis valláshoz vagy filizofiai írányszathoz sem, így nem is tekinthetö ezek bármelyikétöl elkülönült irányszatnak. Nem követeli magának a kiszárolagos igaszság képviseletét. Az elöadásokon és tanfolyamatokon bárki résztvehet, anélkül hogy bármi kötelezettséget válalna magára. Résztvétele nem jár semmilyen korláttal, amely szabad akaratát és valásztáshoz valo jogát korlátozná. A Mazdaznan célja az, hogy az emberekben tudatositsa az alaptörvént: "Ájl a magad labád és törödj a saját ügyeddel!" és ezaltal juss egy magasabb öntudati állapotra. Ezért elvet mindennemű eröszakot, legyen az lelki, pénzügyi vagy testi. Teljesen szabad és független minden autoritativ intézménytől, vagy valamely egyén vagy csoport befolyásától.

Mazdaznan modern?

Mazdaznan 100 ével ezelőtt szinte foradalminak számitott a vegetárius táplalkozás, testápolás, egészséges életmód, légzés és mirigygakorlatok tekintetében valamint az individuális fejlödés, függetlenség és egyenjoguság meghírdetésével. Mára ezzek jelentös része sokkal altalanosabba a kösztudatba. Mazdaznan jeleleg ezek további eltérjesztésere és gyakorlatba történö átvitelére törekszik.

Mazdaznan régies ?

Mazdaznan alapelvei ösrégi tanitásokon és bölcseleten alapulnak, legföképpen, de nem kizárólag Zarathustra tanitásain. Dr. Hanish, aki 1936-ig élt, ezeket a gondolatokat, gyakorlatokat és alkalmazásokat adta elö halgatóságának és foglalta kiadványokba. Ezek egy része az adott kórnak felelt meg, és azóta túlhaladott, azonban az alapigaszságok minden idöben érvénjesek.

Kinek való a Mazdaznan?

A Mazdaznan életmód a fejlődni, tökéletesedni és egészsegesebbe élni vágyó ember számára ad önkéntes lehetőséget. Megmutatja azt, hogy az emberben meglevő erők miként használhatók ki a testi, lelki és szellemi élet fejlesztése, kibontakoztatása javára. 

Hol és hogyan tudok meg többet a Mazdaznanról?

Bővebb információ - különböző nyelveken katincs a szászlókra, és hozzáférhető kiadványok jegyzékere. A gyakorlatok végzése és további tanácsok az előadásokon, kurzusokon ismerhetők meg. 

 

                                             Mazdaznan köszöntéssel "Vidámság a Szívben!"

                                                       Legyünk boldogok, és vidámak!

Bejelentkezés Mazdaznan.eu-re:
(Mielőtt be lehet lépni, egyszer fiókot kell létrehozni!)
"Az erõltetés feszültséget idéz elõ, márpedig hallottuk hogy a fesztelenség igen-igen fontos kellék a tudatos légzésgyakorlásnál."
Dr. O.Z.A. Hanish