Mazdaznan hozza Földünknek (356)

1.  Mazdaznan hozza Földünknek
Az örömhírt mindenkinek,
Gondolata nem újdonság,
S az felölel mindeneket.
Ő hírnévre szánt igazság,
Szabadság, béke, szeretet.

2.  Nem új vallás, de új út ez,
Mely éjből elvisz napfényhez,
Sötét ösvényt bevilágít,
Ád bölcsességet s tudományt
Céljához vezet mindenkit,
Tiszteld és becsüld Mazdaznant.

3.  Nem új Isten, csak a név új,
Mely előtt mindig térdre hullj!
Mert Isten szól világosan:
„Én nékik új nevet adok“,
S e név Mazdaznan valóban,
Véle dicsőségre jutok.

Kar:  Mazdaznan most a perfekt név –
Szerény, lojális, égi hév,
Kiáltsd világgá, mit jelent:
Itt megtalálod az Istent.
Mazdaznan: Mestergondolat,
Korszellemre csodásan hat.

A 12 Állatövi-jegy

természetes megvilágításban

Kíséretül

Ha mi bármelyik állatövi-jegyet szemléljük is, akkor mindig abból a minden időkre érvényes alapgondolatból kell kiindulni, hogy a Föld mindig ugyanazon a pályán mozog; ezt az utat 365 nap alatt teszi meg, és ez előtt, a 12 zodiákus-jel előtt halad el. De az ember, az embrió kortól a megszületésig, fogantatás és születés közötti időben csak 9 ilyen jel mellett halad el. Tehát, hogy a természettel teljesen összhangban legyünk, nekünk el kell sajátítani a 3 hiányzó jeleknek a sajátosságait. A 9 teljes szám, az univerzális, a mindent átölelő szám.

A természet szerint 9 után ismét 1 a kezdő számjegy és 9 a végső. Kilenc hónapig tart a megszületés is, így tehát az ember egy univerzális lény és ezért mindennel fel van ruházva, ami végtelen, örök és isteni. A születés egy megnyilatkozás.

Aki leszületett erre a földre, még 3 féle csillagzat tulajdonságait kell fölébresztenie, kifejlesztenie önmagában, hogy az ő lénye, mindenoldalúsága elégséges legyen a tökéletessé váláshoz. Ha ez neki sikerül, akkor ő győzött, Ha azonban ő magát csak a 9 csillagzatra korlátozza, vagy talán a 9-nek egy hányadára, a fogantatástól a születési időközben, akkor nem tudja magát egészen föltalálni itt a földi élet légkörében, és az itteni élet ciklusából nem tudja a teljes előnyöket meríteni, melyeket, pedig az egész emberiségnek meg kellene tenni, hogy élethivatását teljesíteni tudja. Az alapot ahhoz le kell fektetni, a megfelelő ismereteket ehhez meg kell szerezni.

Onnan van az, hogy mi mindnyájan erősen harcolni kényszerülünk, mert nem eléggé ismerjük fel, hogy a bennünk levő, rendelkezésünkre álló teremtő erőt kell felhasználnunk, és azt kibővíteni, fokozni. Ha ezt nem ismerjük fel nem tesszük meg elmaradunk, vagy talán visszafelé megyünk, mert - nem élünk összhangban a természettel -, nem értünk még eléggé a föld légkörében levő erők és hatalmak kihasználásához. Így mindíg valami hiányérzetünk van, nem minden sikerül, vagy nem tudunk mindent teljesen megérteni. Ezért jönnek idők, hogy életutunkat nem tisztán látjuk, a nyomasztó terhek feltornyosulnak, melyeket mi tovább cipelünk, ahelyett, hogy feldolgoznánk, leráznánk magunkról.

Ennek pedig, nem kellene így történi, ezt már Jézus is próbálta nekünk világossá tenni. "Hogy az én igáim (terheim) könnyűek", mert én korlátolt földi viszonyoknak nem engedem meg, hogy engem nyomjanak, vagy elnyomjanak. Mindenki maga kell, hogy vigye az ő keresztjét, de olyan pozitív gondolatokkal, mint én, monda Jézus, nem ismerem el, hogy a terhek erősebbek, mint én, mert én könnyűnek veszem, mindig erősebb vagyok és nem elcsüggedő, végig, kitartó, bizakodó maradok. Persze ehhez felkészültség, felvilágosultság kell, hogy ezt megértsük, megvalósítsuk, és ezután az eredményeknek örülhessünk.

Dr. O.Z.A. Hanish

A MAZDAZNAN „HAVITANÁCSOK” MEGJELENÉSE ELÉ

Több mint 20 éve, amikor megismerkedtem a MAZDAZNAN tudományával és az energiák folyamatosan változó ciklusaival, egész egyszerűen lenyűgözött az a tudat, hogy képes vagyok belelátni az előttem álló időszak lehetőségeibe és kihívásaiba.

Akkor úgy döntöttem, hogy elkezdem figyelni, hogy ezek a ciklikusan változó energiák hogyan hatnak az életemre. Azt kell, hogy mondjam meg voltam lepve az eredményen.
Meggyőz
ő volt szembesülni azzal, hogy minden, ami az adott időszakban történt összhangban volt az időszakra jellemző energiákkal.

Készülj fel az el
őtted álló kihívásokra!
Egy bizonyos id
ő elteltével már előre fel tudtam készülni a rám váró kihívásokra. Nem azért, hogy elkerüljem őket, hanem éppen ellenkezőleg, hogy képes legyek kihozni belőle a legjobb lehetőségeket. Rájöttem, hogy ha előre felkészülök, a rám váró lehetőségekre, akkor olyan leszek, mint az a szörfös, aki előre látja, milyen hullámok jönnek a nyílt vízen és képes leszek a legmerészebb hullámot is meglovagolni.

Ne akarj folyton az árral szembe úszni!
Azt figyeltem folyamatosan, hogy az adott id
őszakban mi zajlik körülöttem és bennem s hogyan tudom összhangba hozni a saját céljaim megvalósítását az aktuális időszak energiáival, harmóniába kerülni a természettel. Így nem kellett folyamatosan az árral szembe úsznom, képes voltam megtalálni minden időszakban a célom felé vezető utat, harmóniába maradni a természettel.

Hozd ki a lehet
őségeidből a legjobbakat!
Ez a figyelem mind a mai napig megvan bennem, ezáltal folyamatosan felkészülten tudom várni az el
őttem álló időszakot. A lehetőségeinket akkor tudjuk a legjobban megélni, ha előre felkészülünk belőle, ahogy a sportolók is felkészülnek a kihívóik erősségeiből és gyengéibő
l.

Várd te is felkészülten a lehetőségeidet!
Minden hónapban megismerhetjük az adott hónap lehetőségeit, hiszen … szinte nincs olyan ember, akit ne érdekelne milyen kihívások, feladatok, esetleg nehézségek várnak rá az előtte álló időszakban.

Kinek ajánljuk?

1. Mindazoknak, akik most kezdenek ismerkedni a MAZDAZNAN tudománnyal!
- Ajánljuk mindazoknak, akik most ismerkednek a témánkkal és szeretnének lépésről-lépésre közelebb kerülni a MAZDAZNAN „mestergondolathoz”.

2. Mindazoknak, akik élőben nem tudnak részt venni az előadásokon / foglalkozásokon!
- Ebben az esetben - ebben a formájában - is át tudjuk adni azt, amit elmondunk a résztvevőknek. Az anyag megegyezik az élő előadás anyagával.

3. Mindazoknak, akik szeretnének a saját tempójukban, kisebb lépésekben haladni az új tudatosság felé!
- Azoknak ajánljuk, akik szeretnének tiszta képet kapni az előttük álló lehetőségekről és szeretnének olyan célokat maguk elé tűzni és olyan tempóban, amiket képes lesznek valóra váltani.

4. Mindazoknak is szeretnének ajánlani, akiknek a MAZDAZNAN HAVITANÁCSOK c. könyv már megvan, … de a saját tempójukban, kisebb lépésekben szeretnének haladni az ismeretek tanulmányozása, elmélyítése felé!
+ Mindazoknak is ajánljuk, akik nem most kezdenek ismerkedni a témával, … de szeretnének hónapról-hónapra közelebb kerülni az ismeretekhez.

            Kedves Olvasó! Saját és környezeted érdekében tökéletesítsd magad az önmagadra vigyázás tudományában, művészetében!

Kívánok a kedves olvasóknak a leírtak befogadásához kellő nyitottságot, megfelelő bölcsességet.

JÓ EGÉSZSÉGET MINDENKINEK!

Balog Béla

Magyar

logo.gif

Ainyahita

 

AINYAHITA

Tibet legdrágább gyöngye

Egy ősrégi, keleten ismert monda

Írta:

Dr. O.Z.A. Hanish

Gyöngyszemekbe foglalva

Fordította: Dr. Szikszay Géza
(1895 – 1970)

 

ainyahita 1913 004 cover 72pdi

 

„A Földön azért vagyok, hogy azt műveljem,
S a pusztákat paradicsommá fejlesszem,
Melyben Isten és az Ő Szövetségesi
Méltóképpen lakozhassanak.”

Ainyahita

 

   

Előszó

Kevéssel az után, hogy mi Ainyahita nagyon értékes Gyöngyszemeit az 1908-körüli években nyilvánosságra hoztuk, e kiadványhoz tartozó értékes feljegyzéseket találtak a Góbi sivatag tibeti fennsíkjain. Ezek a leletek arra indíttattak minket, hogy a már addig megjelent gyöngyökhöz a további kiadásokat hozzáfűzzük.

Már az első töredékei ezen újabb leleteknek nagy sikert arattak a tudósvilág köreiben, ami által mi nagyobb bátorságot nyertünk, mert gyakran nehéz feladat elé lettünk állítva, hogy az eredeti szöveg epikus vonalú gondolatait, egyszerűbb, szegényebb nyelvezetre rövidítsük le, ezáltal a gondolatokat rövidebbre, szabatosra formáljuk.

A gyöngyszemek nemcsak nyelvészeti remekművek, de még a legmagasabb tudomány kifejezői is, mert ezekben a Végtelenség alapigazságai vannak megvilágítva és ezen hatásfokok, melyek az éter és atom működése által érhetők el. A legösszetettebb életproblémák, melyek a gondolkodó emberben felmerülhetnek, ezekben a gyöngyszemekben néhány mondattal megfejtődnek. Aki a mély értelmét a Gyöngyöknek, azok egyszerű megjegyzéseiben felismeri, az minden időkre választ kap az összes kérdésre és Ainyahita által teljesített művet tovább viheti ott, ahol Ő rájuk hagyta. Az Ő „utolsó kívánsága” (Végső akarata) példaként lebegjen szemünk előtt, hogy még mennyi váratik el tőlünk ebben az életben.

A Gyöngyszemek a legérdekesebb előadási témát nyújtja nekünk a mi baráti köreink számára, akárcsak Omar Khayyan vers-sorai. Többször megismételve kell azokat olvasni, tanulmányozni, és jól átgondolni. Az avesztai népeknél „Szent iratoknak“ tartották ezeket, a görögök pedig dicső ódának. Minden igazán szívből tanulni vágyó, minden egyes olvasásnál nagyobb és nagyobb értéket nyer tanulmányai számára, a bölcsességek egész áradata áldásként sugárzik vissza őreá szakadatlanul.

Maradunk mindenkinek alázatában.

Otoman Zar Adusht Ha’nish

Chicago, 1913. október 31.

 ainyahita 1913 003 hanish kontrast 72dpi

 

Gyöngyszemek (reszlet)

15.) „Hadd váljanak Te néked hasznodra az én tapasztalataim, hogy a munkát ottan folytasd, hol én azt abba hagyám, hogy Te a mindennapi gond s rettegés megpróbáltatásaitól megkíméltessél.

 
Epilógus

Ainyahitáról az áll, hogy Ő a mennyből jött a földre. Ő, mint egy bájos szűz, Kelet Iránban élt, vagy Tibetániában, oly sok évvel ezelőtt, hogy a számítás, nem eszközölhető pontosan.

Valójába, soha semmi pontosat az Ő születési évéről, vagy születésnapjáról nem hallottak. Mégis Ő néhány évszázaddal előtte járt Zarathusztrának, s ezért úgy sejtik, hogy 9 - 10 ezer évvel ezelőtt működött. Születésnapja miatt kétely áll fönn, hogy a május 22., vagy június 22. jön-e tekintetbe, hogy tehát Ő a bikától az ikrekbe vagy az ikrekből a rákba való átmenetnél született-e.

Az Ő „gyöngyszemei“ és más számos hagyományozások a későbbi időpont mellett szólnak, úgy hogy meglehetős biztossággal, a június 22.-ét vehetjük az Ő születésnapjául. Természetesen a „tudományosan gondolkodó” ember számára a naptári napon nem múlik semmi. Mert egy entitásnak, vagy lénynek a megtestesülési ideje, nem alapvető fontosságú; a cél, vagy a misszió, - mire az ember születik, - az sokkal fontosabb. Azonban, a családkutatók és asztrológusok számára az egy útmutatás, bizonyos karakterisztikus sajátságokat és képességeket megállapítani amelyek korrespondálnak azon csillagképekkel, amelyben a föld a fogantatás idején mozgott. Ez legalábbis azt mutatja, hogy a természetnek megvannak az ő törvényei, melyeket Ő eltérések, ingadozások, vagy tévedések nélkül végrehajt, amit az emberi törvények alkalmazásáról nem mondhatunk el. A természet egyszerűen az Ő törvényeit alkalmazza, az nem tud semmit az „ember alkotta törvény”, jog hajlítgatásáról, a megvesztegetésről, s a nepotizmusról. Ainyahita a Himalája hegység fennsíkjain élt, ahol Ő atyja nyájait őrizte. A helyett, hogy Ő, az atyjával, aki messzi vidékek királya volt, annak palotájában lakott volna, Ő a magányban élte életét, körülvéve a természet hódolatot nyújtó szobraival. A természet folytonos, és értelmes megfigyelése által, Ő rendkívüli tudásra és bölcsességre tett szert. Tudatába jutott az Ő bensőjében lévő Örökható Gondolatnak, ezáltal kifejtette az Ő talentumait, és kinyilatkoztatta az emberi élet célját, és irányelvét. Ő átbetűzte az egész elem-lényeget, hogy minden teremtésnek az ős alapjára találjon, s embertársainak az ős gondolatot kinyilatkoztassa.

Ezért Ő, az övéinek szívében tovább él, mint ahogyan Ő azt óhajtotta, vagyis hogy az Ő élete végén, néki az meg adassék, hogy az övéinek gondolkodásában, Ő tovább éljen, és azoknak világossága és fényessége legyen a emberiség emancipációjának az útján, egész a legvégső napokig, midőn az övéi mindnyájan, megváltódnak, s a még fejletlen gondolkodás elvakulásaitól, melyek az Ő idejében még nagyobbak valának, mint manapság. Őt a Menny gyöngyének, s a „Föld gyémántjának“ nevezték, tehát neki felejthetetlenül, és nagyra becsülve kellett megmaradnia az övéi között. Bármily sokan feledték is Őt el, a legközelebbi törzs-rokonai közül, mégis voltak kis csoportok - állandóan - az egész földön, akik néki tisztelettel és elismeréssel adóztak, az ő nagy életműve, s az Ő kinyilatkoztatásai miatt, melyek a végtelenség fátylát fellibbentették, s az élet titkait leleplezték. És íme, még a legutolsó óhaja is teljesült. Az Ő magva, az Ő műve, az Ő talentumai, az Ő szerzeményei a mai napig fönn maradtak, s a jelen időben föltámadtak, mindazok közvetítése által, akik még mindig a királyi nemzetség nemes, tiszta világos vérét birtokolták. Mindezen tisztavérűek tanúi lettek, szent Ainyahita ittlétének és továbbélésének. Ő sok párbeszédet vitt végbe Mazda Úr Istennel, s a beszédek tartalmát, s az Ő felismeréseit táblákra feljegyezte, - amint mondják, - ezen a módon hagyományozta át azokat a késői koroknak. Sok ezer ilyen-tábla - irat fekszik jól őrzötten, bizonyos helyeken, a Góbi-sivatagban, a Tibeti hegyláncon belül és máshol. Később Zarathusztra összegyűjtötte ezen csodás bölcsesség-gyöngyöket, s azzal újból felébresztette az alvó emberiséget, amennyiben ő Ainyahita bölcsességeit törvényszerű formában hirdette. Ezen gyöngyök közül néhány, a jelenkorban, - a MAZDAZNAN irodalomban - hozzáférhetővé lett téve, és azok fogalmat nyújtanak nékünk Ainyahita gondolat gazdagságáról. A mi korlátolt érzülékünk által, csaknem felfoghatatlan az a gondolat, hogy egyetlen egy lélek, s hozzá még egy gyermek-lánykában, oly nagy bölcsességet tudott kinyilatkoztatni. Midőn Ainyahita még 20-éves sem volt, Ő már, több mint 10 000 nagy párbeszédét leirt, melyek oly forrássá lettek, amiből mi a mai napig bölcsességet, tudást, felismerést és világosultságot meríthetünk vég nélkül. A jelenkorig melegedünk mi, azon felvilágosultsági sugarakban, melyek Mazda örökható Gondolatának a birodalmából Ainyahita kristálytiszta érzülékébe reflektálódtak.

Minél jobban felismerjük és elismerjük mi ezt, annál inkább részt veszünk az Ő kinyilatkoztatásaiban. Midőn Haeckel professzor, a tudományos fejlődéstan legnagyobb képviselője az Ainyahita MAZDAZNAN kiadását tanulmányozta, ezt mondta: „Ha én ezt korábban ismertem volna, akkor 40-évi hasztalan kutatgatást megtakarítottam volna magamnak".

Ainyahita, te szent szűz, aki az életet és örökkévalóságot megtestesítette magában, s a végtelenségnek ezt az ikerpárját, mely a termelőerőt magában hordja, egy személyben ábrázolta.

A teremtőerő az atomnak éter által való megrázkódtatása következtében nyilatkoztatja ki magát. éter, és atom a végtelenségnek két egymással egyenrangú állapota, melyekből az elemek végtelen sokasága az Ő összes vegyüléseikkel származnak, melynek végül, világokat és világrendszereket jelenítenek meg. E szerint az emberiség megváltóinak sorában a legkorábbi helyen egy nő áll, aki a női princípiumot a férfiúival teljesen egyen jogúnak mutatta be, tehát egyesítette magában a szeretetet, s a bölcsességet, s a világnak minden időkre kinyilatkoztatta azt, hogy a szeretet, bölcsesség által irányítva, a megváltó hatalom, mely a megszabadulást biztosítja.

Bölcsesség és szeretet az a két tulajdonság, amelyek által a kultúrember a vadembertől különbözik. A mi ismereteink és eredményeink, a mi gazdagságunk, a mi hatalmunk lehetnek még oly nagyok is, bölcsesség és szeretet nélkül, a mi életünk balsiker. Nekünk lehetnek mégoly sok kedvteléseink, szórakozásaink és elterelődéseink is mégis végül egyszer eljön az idő, amikor az elkerülhetetlennek alá kell vetnünk magunkat, s a természet törvényeit teljesítenünk kell, sőt egyeseknek annyira, hogy nekik vissza kell térniük, mivel ők a sors karmatikus törvényei alatt megdőltek.

A szeretet egy univerzális princípium, amely minden emberi szívben meg van testesülve, s melynek a bölcsesség által irányítva, kell lennie. Máskülönben a (szeretet) egy, kormány nélküli hajócskához hasonlít, mely a végtelenség tengerén cél és horgony nélkül hányódik. A szeretetnek szüksége van a vezetésre, hogy hasznos legyen úgy, miként az éter és atom addig haszon nélkül valók, amíg az Intelligencia kettőjük közé nem lép, s egy momentumot, vagy egy támpontot fektet le úgy az elektron számára, mely az atomon belül található, szüntelen mozgásállapot, valamint az atomon kívül található szakadatlan éter-mozgások állapotára.

A szeretet, az Istenség, kollektív mindent felölelő oldala, össze foglalata annak, ami az Istenségből indul ki, a Minden az Egyben, aki itt „Elochim“, vagy „Mazda“. A szeretet az Örök Intelligencia teremtő oldala, vagy egyesülése mind annak, ami az Istenben kapcsolódva van, az Istenség által mozgásba hozott teremtőerő, mely teremt és alkot, azonban nincs tudatában, sem az Ő ténykedésének sem egy célnak, sem egy eseménynek.

Hogy, pedig annak iránya, célja és célszerűsége legyen, ahhoz hozzájárul az Istenség bölcsessége, hogy tanácsoljon és irányítson. Az, tehát rá van hagyva minden entitásra - lényre, Individualitásra, hogy Ő teremtő szeretet tevékenykedésének az irányát, célját és célszerűségét szabad individuális választással, meghatározza, idő és körülmények szerint.

Innen van az is, hogy közülünk legtöbben, akik nincsenek tudatában az ő szabad akaratuknak, azok megdőlnek az idő, s a körülmények befolyása alatt, vagy a vér, avagy házasodási rokonság befolyásai alatt.

Isten a szeretet, - kollektíve mondva, és Isten a bölcsesség, individuel mondva. Ő az Alfa és Omega, Alif, vagyis az egyetlen, Mazda, Brahma, Éli, vagy bölcsesség, ész, értelem és megvalósulás Össze foglalata.

Isten a jelenlét, s egyesíti magában a múltat, s a jövőt, vagy az örökkévalóságot.

Mindegyikünkben benne van a szeretet princípiuma a természetes születésjog következtében, az velünk született. Ellenben a bölcsességre az embernek, csak várandósága van. Az néki meghatározott időben rendelkezésére lesz bocsátva, éspedig mihelyt Ő felnőtt, vagyis a matériában nagykorúvá lett. Ainyahita a szeretet megtestesülése, vagy a kinyilatkoztatása, s az Ő ön-tudatossága által arra törekszik, hogy a bölcsesség által legyen vezetve, hogy azáltal biztosan haladjon az Ő útján, s az Ő tudását alkalmazni tudja összhangban a Gondviselés, Végzet, és a Sors tervezetével. Az Istenségben Abbának, vagy a végtelenségnek ezen három szent gyermeke, vagy szentháromsága tervezetével. Ainyahita megoldotta az élet legbonyolultabb kérdéseit is, mely élet előtt Ő az újjászületés által, vagy a húsban lévő anyai princípium által jelenségre jut, vagy magát emberalakban megtestesíti, miként azt később a szűzies Mária anya, az Ő üdvözítő gyermeke által bemutatta, aki aztán bizonyítékát nyújtotta annak, hogy minden időben, minden körülmények között lehetséges Krisztus-életet élni a földön. Miként az Üdvözítő az Ő idejében, úgy Ainyahita már az Ő idejében, noha Őegyedül magaslott ki az Ő korszakának alantasságából, bebizonyította egy tökéletes életnek a lehetőségét a földön, melyet saját magunkból az újjászületés által érünk el. Ainyahita megoldotta az élet legbonyolultabb kérdéseit, amelyek előtt a kutató érzülék minden időben megtorpant, ő az ő gondolatának élességével behatolt a látszólag megfejthetetlenbe, a titokteljességbe, a rejtett dolgokba, az okkultakba, s a varázsszerű illúziókkal burkoltakba. Ő emlékezetébe idézte az összes korszakok teremtési folyamatait, és fejlődési fokozatait, és semmi sem kerülte el az Ő felfedező tehetségét.

Így Ő magasan túlszárnyalta az Ő korszakát, mint egy élő példája az isten-szeretetnek, vagy a megtestesült kollektivizmusnak, párosulva bölcsességgel, vagy individualizmussal.

Ainyahita, mint első, nekünk mindannyiunknak, s az emberiségnek elénk tárta életével azt, miszerint minden egyes embernek az Ő megváltását és megszabadítását, saját magának individuálisan kell megdolgoznia, hogy tehát minden megváltásnak individuális fáradozás az előfeltétele. Hogy az individuum lelkesedjék az örök tökéletességre való törekvésre, és hogy neki a biztos eredmény meg legyen mutatva, azért jött később Jézus, mint a bölcsesség megtestesülése.

Ma, pedig MAZDAZNAN vállalta azt magára, hogy azokat megtalálja, akik mint az Ainyahita hírvitelének a zászlóvivői, s a Krisztus mozgalom elő segítői Ainyahita utolsó óhajának teljesülésében segíteni akarnak, ugyanis abban, hogy az egész emberiség az emancipáció, vagy megváltás útjára legyen segítve.

Ez a mi óhajunk! És e célra had viruljon minden dolog!

Úgy légyen!

ainyahita coverbild rucken verwischt 72dpi

 

 

GYIK

GYIK - Gyakori kérdések

 

Mi a Mazdaznan?

- A Mazdaznan egy átfogó önfejlesztő rendszer, egy tudományos életfilozófia, és egy filozófikus élettudomány, mely az ön-nevelésen alapszik, arra ösztönöz, hogy fejleszük, tökéletesítsük magunkat, és így eredményesebben tudjunk szembenézni napjaink kihívásaival, követelményeivel. Fő célja, hogy fokozatosan, egyre jobban kibontakozzanak fizikai, spirituális és intellektuális adottságaink. A Mazdaznan - szinte - az élet minden terülével foglalkozó, az egész világ számára szóló tan. - „Jó gondolat, jó szó, jó tett!“

- A Mazdaznan eredete több ezer évre nyúlik vissza - (Zarathustra / Zoroaster - "Avesta"), ám tanításait csupán a 19. század végén, illetve a 20. század elején (1890-1936) foglalta össze a nyugati világ számára Dr. O. Z. Ha'nish, felismerve, hogy a kornak egy átfogó, tudományosan megalapozott tanításra van szükség, amely nemcsak intellektuális és materiális, hanem spirituális területen is eligazítást nyújt az egyének és a társadalom számára.

Mit jelent a Mazdaznan szó?

- A Mazdaznan szó az ősi zend nyelvből származik, rövidítése az óperzsa 'Mazdayaznan' szónak, (a Mazda és znan szók összetétele: utóbbi a yaznian szó rövidítése).
Mazda - az ember legmagasabb ideálját, vagy legmagasabb gondolatát, tökéletes gondolkodásmódot jelenti; yaznian - annyit jelent, mint tisztelet, imádás, és olyan embert kell alatta érteni aki képzett vagy tudatos kötelességeit mesterien gyakorolja.
Tehát röviden: Mazda  = gondolat, znan = mester, Mazdaznan  = "Teremtő Gondolat" / "Mestergondolat" ill. a gondolat, mely mindent megmesterel, tökéletesít.

Hány Mazdaznan van a világon?

Ez egyáltalán nem lényeges kérdés, miután Mazdaznan nem törekszik arra, hogy a társadalomban befolyást szerezzen. Ezért nincs erre vonatkozó nyilvántartás sem. Legfőképpen azért, mert nem lehet meghatározni, hogy ki "Mazdaznan" és ki nem, egyébként ez a kérdés csak saját magam felé tehető fel.

Mazdaznan egy vallás?

Mazdaznan szerint a hit egy egyéni dolog. A vallás viszont bizonyos kérdésekben rögziti és előirja, hogy mit és miben kell hinni. Mazdaznan viszont tiszteli az egyén jogát a hit kérdésében (ami egyebkent is ellenőrizhetetlen és bizonyithatatlan). Éppen ezért Mazdaznan nem tart fenn semmilyen szervezetet és nem rendelkezik tagsággal sem. 

Sem Zarathusztának, sem Buddhának vagy Mohamednek nem volt célja egy új vallás létrehozása. Mindanyájan az élet törvényeit tanították, melyeket minden embernek hasznos betertania, ha méltó életet akar élni. Egy olyan életet, melyet harmónia és béke hat át.

Miért nem szekta a Mazdaznan?

Mazdaznan nem szekta, amely követöket vagy tagokat kiván megnyerni magának. Nyitott minden ember számára. Nem kíván senkit meggyözni. Mazdaznan nem szekta, mert nem tártozik egyetlen nagy vagy kis valláshoz vagy filizofiai írányszathoz sem, így nem is tekinthetö ezek bármelyikétöl elkülönült irányszatnak. Nem követeli magának a kiszárolagos igaszság képviseletét. Az elöadásokon és tanfolyamatokon bárki résztvehet, anélkül hogy bármi kötelezettséget válalna magára. Résztvétele nem jár semmilyen korláttal, amely szabad akaratát és valásztáshoz valo jogát korlátozná. A Mazdaznan célja az, hogy az emberekben tudatositsa az alaptörvént: "Ájl a magad labád és törödj a saját ügyeddel!" és ezaltal juss egy magasabb öntudati állapotra. Ezért elvet mindennemű eröszakot, legyen az lelki, pénzügyi vagy testi. Teljesen szabad és független minden autoritativ intézménytől, vagy valamely egyén vagy csoport befolyásától.

Mazdaznan modern?

Mazdaznan 100 ével ezelőtt szinte foradalminak számitott a vegetárius táplalkozás, testápolás, egészséges életmód, légzés és mirigygakorlatok tekintetében valamint az individuális fejlödés, függetlenség és egyenjoguság meghírdetésével. Mára ezzek jelentös része sokkal altalanosabba a kösztudatba. Mazdaznan jeleleg ezek további eltérjesztésere és gyakorlatba történö átvitelére törekszik.

Mazdaznan régies ?

Mazdaznan alapelvei ösrégi tanitásokon és bölcseleten alapulnak, legföképpen, de nem kizárólag Zarathustra tanitásain. Dr. Hanish, aki 1936-ig élt, ezeket a gondolatokat, gyakorlatokat és alkalmazásokat adta elö halgatóságának és foglalta kiadványokba. Ezek egy része az adott kórnak felelt meg, és azóta túlhaladott, azonban az alapigaszságok minden idöben érvénjesek.

Kinek való a Mazdaznan?

A Mazdaznan életmód a fejlődni, tökéletesedni és egészsegesebbe élni vágyó ember számára ad önkéntes lehetőséget. Megmutatja azt, hogy az emberben meglevő erők miként használhatók ki a testi, lelki és szellemi élet fejlesztése, kibontakoztatása javára. 

Hol és hogyan tudok meg többet a Mazdaznanról?

Bővebb információ - különböző nyelveken katincs a szászlókra, és hozzáférhető kiadványok jegyzékere. A gyakorlatok végzése és további tanácsok az előadásokon, kurzusokon ismerhetők meg. 

 

                                             Mazdaznan köszöntéssel "Vidámság a Szívben!"

                                                       Legyünk boldogok, és vidámak!

Dr. Otoman Zar Adusht Hanish

Ki volt ő?

Dr. Otoman Zar Adusht Hanish néven ismerte meg a világ azt a jelentős személyiséget, aki a 19. század második felében és a 20. század első felében élt és fejtette ki tevékenységét. Azt, hogy mikor és hol született, még legközelebbi tanítványai sem tudták, mert személyes életének egyes eseményeit nem tartotta olyan fontosságúnak, hogy tudassa. Számára a küldetése és a tanítás voltak a legfontosabbak.

Ami nevét illeti, hármas jelentésre bukkanunk:

Otoman – ez a keresztneve, mely keleti származásra utal

Zar Adusht – inkább egy rang jelölője, mint egy név, mely annyit tesz, mint "a Béke és az Igazságosság hercege"

Hanish pedig azt jelenti: "a bölcs"

Doktorátusai oly számosak, hogy felsorolni is sok lenne. Orvos, pap, költő, író, kertész, előadó és tanár volt. Mindenekelőtt a latin eredetű "doktor" szó (doceo) igaz megtestesítője, az emberiség emelkedett és bölcs tanára volt.

Fiatalkora, korai évei meglehetősen ismeretlenek. Amit ő maga is elmondott, az az, hogy három éves korában egy tibeti kolostorba került, ahol sok évet töltött el az u.n. "Kiválasztottak közösségében", ahol az eredeti zarathusztriai tanokat tanulmányozta és gyakorolta. Amikor befejeződött képzésének ideje, az El Kharman-i templom Rab Magus-a címet kapott.

Fiatal emberként s önnön akaratából hagyta el közössége békés és tökéletes harmóniájú közegét, azért, hogy "Zarathusztra üzenetét" a világnak elvigye. Zarathusztrához hasonlóan Dr. Hanish is a magasztos hegyi magaslatokból ereszkedett alá a kinti világ zűrzavarába és összevisszaságába, hogy azt az üzenetet hirdesse az emberiségnek, melyet a következő egyszerű szavakban lehet összefoglalni:

"JÓ GONDOLAT – JÓ SZÓ – JÓ TETT. "

Zend nyelven: Hu Mata – Ha Hata – Hu Varashta.

 

Bejelentkezés Mazdaznan.eu-re:
(Mielőtt be lehet lépni, egyszer fiókot kell létrehozni!)
"Egyedül az izmok elfesztelenítésével, ha az ember a testet elaludni hagyná, még hat órai úgynevezett pihenési idõvel sem érne annyit el, amennyit három percen át végzett individuális légzet számunkra adományoz."
Dr. O.Z.A. Hanish